Publicaties

Ik heb in de loop der jaren heel wat geschreven en er staat nog meer op stapel. Op deze pagina  een overzicht van de boeken die inmiddels zijn gepubliceerd. 

Deze boeken zijn te bestellen via goudenbloem@gmail.com
Zie onder het kopje Contact.

Dit boek is tot stand gekomen via boodschappen vanuit mijn Hoger-Zelf. In de komende tijd zullen steeds meer mensen vanuit hun Hoger-Zelf het leven vorm gaan geven.
De nieuwe energie van bewustzijn is kosmisch gerijpt en klaar om in te dalen in hen die in staat zijn het Hoger-Zelf te laten spreken.

In korte stukjes wordt de essentie van de Kwantum-Sprong neergezet en krijgt de lezer een globale indruk van wat de Kwantum-Sprong kan betekenen voor mens en mensheid.

In deel 2 beschrijf ik in korte “expressies” mijn persoonlijke Pad naar de Kwantum-Sprong.

€ 19,95 exclusief verzendkosten.

Dit boekje is bedoeld als eerste kennismaking voor mensen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit en mystiek en/of een Pad van bewustwording willen gaan via het Twaalfvoudig Pad vanuit Psychosofia. Dit Pad is door de Meesters van Liefde en Wijsheid via Zohra Noach ons gebracht.

De teksten in dit boekje, komen uit lezingen en boeken van Zohra Noach. Daarnaast heb ik teksten gebruikt uit het cursusboek: Het Twaalfvoudig Pad vanuit Psychosofia, dat gebruikt wordt in de Opleiding Hulpverlening vanuit Psychosofia. Door middel van verbindende teksten heb ik getracht de toch wel ingewikkelde stof meer begrijpbaar te maken.

Na vele jaren lessen te hebben gegeven in het Twaalfvoudig Pad vanuit Psychosofia merkte ik dat de stof die via Zohra Noach vanuit de Meesters van Licht en Wijsheid ons is gegeven steeds in diepere lagen van mijn bewustzijn binnen komt. En niet alleen bij mij. Ook mijn leerlingen en cursisten gaan steeds dieper deze materie in en reiken mij veel inzichten aan zoals ik hen mijn inzichten aanreik. Ik ben dus ook een leerling.

€ 7,50 exclusief verzendkosten.

Zohra Noach stierf in februari 2015

Polariteiten maken het mogelijk het leven te Ervaren.

Het is me opgevallen dat mensen polariteiten in beginsel als slecht, verkeerd, afwijzen  en/of niet als juist zien. Ook denkt men vaak dat we de polariteiten moeten overstijgen. Ik word me echter steeds meer bewust dat de polariteiten belangrijke mogelijkheden zijn om tot bewustwording te komen en ons leven vorm te geven. Hoe en vanuit welk niveau we dat doen is afhankelijk van ons bewustzijn.

Een belangrijk onderdeel van het Twaalfvoudig Pad vanuit Psychosofia zijn de Vier elementen en polariteiten. Het door Zohra Noach aangereikte schema heb ik in dit boek, met haar toestemming, uitgewerkt vanuit mijn eigen bron van wijsheid.

€ 9,95 exclusief verzendkosten.