Psychosofia

Informatie over Psychosofia

Sinds 1999  ben ik voorzitter van de VGP, Vereniging voor spiritueel bewustzijn en hulpverlening vanuit Psychosofia. De vereniging is in 1986 opgericht door een aantal mensen die zich wilden bundelen als genezers vanuit Psychosofia.

Voor meer informatie kun je kijken op de website:
www.ver-vgp.nl

www.psychosofiaopleidingen.nl  (in bewerking)

De leringen van Psychosofia zijn aangereikt via Zohra Noach. Psychosofia is een onafhankelijke spirituele, humanitaire stroming geheel gebaseerd op de verbinding van de eigen Geest in het menselijke bewustzijn: het hoger Zelf. Psychosofia betekent letterlijk: wijsheid van Geest. Begeleiding vanuit Psychosofia kan onder andere belemmeringen inzichtelijk maken die ons ervan weerhouden om helemaal onszelf te kunnen zijn en deze omzetten naar positieve, daadkrachtige en stromende energie.

 

Psychosofia gaat er vanuit dat iedereen dit vermogen tot hoger bewustzijn, zelfheling en zelfontwikkeling  in zich heeft. Echter, niet iedereen kan daar altijd goed  bijkomen, daar is soms een beetje hulp bij gewenst. Psychosofia heeft geen hiërarchische structuur, regels, dogma’s verboden of geboden. Het is een leerweg, een hulpmiddel om tot diepere herkenning en inzicht van kosmische wetmatigheden te komen via het hoger Zelf: het Pad naar en van de kwantumsprong.

 

Psychosofia reikt ons ook een mogelijkheid aan om via het Twaalfvoudig Pad vanuit Psychosofia stappen te nemen naar steeds meer bewustzijn en de stap naar de kwantumsprong te maken (ook wel dimensie vijf genoemd).
Psychosofia gaat uit van de gedachte dat de ziel van de mens onsterfelijk is en uit twee componenten bestaat: een deel is gericht op de goddelijke natuur ( het hogere Zelf), het andere deel is gericht op de stoffelijke persoonlijkheid. Via deze persoonlijkheid kan de ziel groeien en evolueren naar een hoger bewustzijn. Door gebruik te maken van onze vrije wil kunnen we onze persoonlijkheid zuiveren van de schaduwkanten van het denken en de emoties. Door innerlijke onthechting maken we ons vrij van dwangmatigheden waardoor we innerlijke eenheid met onze eigen goddelijke natuur gaan ervaren.