Inspiratiegroepen

Activiteiten seizoen 2018-2019

In 1992 startte ik met de meditatiegroepen. Al snel organiseerde ik steeds meer cursussen, waaruit uiteindelijk de opleiding Hulpverlening vanuit Psychosofia is voortgekomen. Zie ook opleiding

Op dit moment is er één groep actief. Dit is een besloten groep daar de cursisten al jaren, zelfs al vanaf het begin bij elkaar komen.

In de basiscursus Psychosofia maken we kennis met de grondbeginselen van Psychosofia. We gaan een aantal onderdelen toepassen en doorvoelen.

Den Haag: Gouden Bloem, drie dagdelen
Door Johanna van der Hoogt
Zaterdagochtenden van half 11 tot 13.00 uur.
Kosten: €75,00 inclusief het boekje: Het Twaalfvoudig Pad in een notendop.
VGP-leden en vaste bezoekers van Gouden Bloem € 50.00
Opgeven bij: info@goudenbloem.nl

 

In de zomer geef ik cursussen op creatief gebied in ons huis in Frankrijk

Expressief en intuïtief schilderen, kleien en speksteen bewerken.
Je verblijft dan in ons huis in de Morvan in Frankrijk. Groepsgrootte: één tot vijf personen.

In principe zijn de ochtenden bestemd voor de cursus, zodat er genoeg ruimte over is om het prachtige gebied van de Morvan te bezichtigen.

Voor meer informatie email je naar johannavanderhoogt@gmail.com

In deze bijeenkomsten verbinden wij wetenschap en Psychosofia met elkaar. Geen zware kost maar op speelse wijze kijken (en door-voelen) naar de samenhang van deze gebieden. 
Jan van der Hoogt zal bij iedere bijeenkomst een inleiding geven over een bepaald wetenschappelijk thema. Daarna zullen we met elkaar kijken wat dit voor ons betekent in ons dagelijks leven en voor de mensheid, gezien vanuit spiritueel oogpunt. Natuurlijk zullen we daar ook weer speelse elementen in brengen.
 
We kunnen ons afvragen hoe deze gebieden elkaar beïnvloeden en waar de overeenkomsten en verschillen zijn.
De kosten voor deze 5 bijeenkomsten zijn € 120,00 inclusief cursusmateriaal.
VGP-leden en trouwe bezoekers van Gouden Bloem betalen € 100.00
 
De bijeenkomsten zijn in Den Haag op:
Zaterdagochtenden van half 11 tot 13 uur.
17 november 2018
15 december 2018
26 januari 2019
23 februari 2019
23 maart 2019
 
Heb je belangstelling?  Meld je dan aan via info@goudenbloem.nl
 
Inleiders: Jan en Johanna van der Hoogt.